FASADRENOVERING

Vi utför alla typer av fasadrenoveringar. Vi gör det noggrant och snyggt oavsett vilket material som används till fasaden. Det är viktigt att anlita yrkeskunniga för att få ett hållbart och jämnt resultat.

Behöver ni hjälp med en fasadrenovering?

Vi arbetar med både moderna och traditionella metoder när vi utför en fasadrenovering utifrån kundens och fastighetens behov.
Flexibilitet

Vi är flexibla och lösningsorienterade vid alla kundprojekt

Stort kontaktnät

Vi har ett brett kontaktnät tack vare många år i branschen

Kommunikation

Vi vet att kommunikation är en viktig ingrediens för framgång

Miljöarbete

Miljön är viktigt för oss och därför följer vi interna och externa riktlinjer

Det är viktigt att se över fasadens skick med jämna mellanrum

Kvalitet och säkerhet

Vi utför alla våra fasadrenoveringar grundligt och ser till att det är fackmannamässigt utfört och följer fasadens befintliga arkitektur. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med både moderna och äldre fasader.

Fasader behöver ses över regelbundet då det finns många faktorer som påverkar fasadens skick såsom, väder och vind, avgaser, vibrationer från intill liggande vägar och rörelser i marken. Alla fasader har som uppgift att skydda så ingen väta tränger in och därför är det viktigt att fasaden hålls i gott skick. Skadorna ökar snabbare med tiden om man inte åtgärdar fasaden i god tid när ni upptäckt skadan eller sprickorna.

Kontakta oss om ni önskar ett skickligt utfört fasadarbete!

Vi har stor vana vid att agera totalentreprenad

Totalentreprenad

Många projekt vi åtar oss agerar vi som totalentreprenad. Det innebär att vi tar det övergripande ansvaret för samordning och arbetsledning av de entreprenörer och hantverkare som kan ingå i projektet- från start till slutförande av det specifika projektet.

Vi kan även i vissa fall agera som utförandeentreprenör om beställaren önskar det upplägget där vi utför arbetet efter ritningar som någon annan tagit fram.

Hellström & Persson har utfört en badrumsrenovering åt Brf. Minnesgården och ett antal lägenhetsinnehavare. Arbetet har flutit på bra och Hellström & Persson har hållit utlovad kvalitet och tid. Föreningen och lägenhetsinnehavarna är mycket nöjda med hur Hellström & Perssons personal uppträtt och utfört sitt arbete.
Jag har även utfört ett antal besiktningar av de entreprenader som Hellström & Persson utfört. Arbetena har alltid varit väl utförda utan större anmärkningar.

Leif RosellByggprojektledare, Ablix

Professionellt bemötande och snabb återkoppling från början till slut. Hellström & Persson har bidragit konstruktivt under renoveringarna så att vi fått en riktigt bra slutleverans.

Johan LarssonFörvaltare, Einar Matsson

Som Projektledare på Bjerking AB söker jag alltid yrkeskunniga och seriösa entreprenörer vilket jag gjort i Hellström & Persson.
Hellström & Persson har utfört olika typer av entreprenader åt Bjerking, allt från vindbyggnationer, hyresgästanpassningar, stambyten och fönsterrenoveringar
En stor fördel med Hellström & Persson är att dom har tre olika avdelningar i sin organisation vilket underlättar kommunikationen och att dom har ett brett kontaktnät med andra entreprenörer.
Jag har ett stort förtroende för Hellström & Persson och kan rekommendera deras tjänster.

Hans StokkenProjektledare, Bjerking

Vanliga frågor:

Hur går det till när vi anlitar er?

  1. Vi börjar alltid med ett möte på plats för att se vad som behöver göras
  2. Vi rådgör alltid med beställaren på plats och går igenom tillsammans vad som behöver göras både efter skick, omfattning och önskemål
  3. Offert skickas och vid en accept planerar vi in när projektet ska startas
  4. Vi håller alltid en tät dialog med våra kunder under projektets gång
  5. Efter arbetet är slutfört så utför vi alltid noggranna egenkontroller. Vi lämnar alltid 5 års-garanti på alla våra arbeten

Vad kostar det?

Det är svårt för oss att svara direkt via telefon vad projektet kan komma att kosta. För att sätta en prisbild behöver vi en projektbeskrivning på vad som ska utföras, och även genomföra ett platsbesök tillsammans med beställaren för att se över projektets omfattning och innehåll.

KONTAKTFORMULÄR

Frågor eller boka ett möte för prisförslag?