LOKALANPASSNING

Vi utför alla våra lokalanpassningar utifrån beställarens önskemål och krav. Kontakta oss och få ett professionellt och välgjort arbete.

Optimera din lokal för verksamheten!

Vi har stor vana av att hantera alla typer av arbeten och delmoment vid en lokalanpassning. Vi gör det genom noggrann planering och kommunikation tillsammans med professionell kompetens.
Flexibilitet

Vi är flexibla och lösningsorienterade vid alla kundprojekt

Stort kontaktnät

Vi har ett brett kontaktnät tack vare många år i branschen

Kommunikation

Vi vet att kommunikation är en viktig ingrediens för framgång

Miljöarbete

Miljön är viktigt för oss och därför följer vi interna och externa riktlinjer

Varje projekt är unikt och kräver flexibilitet

Vi anpassar alla typer av utrymmen

Vi är experter inom lokalanpassning och vana vid att utföra alla typer av arbeten som det innebär. Vid en lokalanpassning krävs planering och kunskap samt en förståelse om vilka konstruktioner och installationer som är bärande. Detta gör varje projekt unikt och ett möte för att se möjligheterna i er lokal är viktigt.

En lokalanpassning innebär att vi river ut hela den befintliga interiören och bygger upp och anpassar efter beställarens önskemål. Självklart lämnar vi våra rekommendationer baserat på våra yrkeskunskaper och erfarenhet för att uppnå bästa möjliga resultat.

Vi har stor vana vid att agera totalentreprenad

Totalentreprenad

Många projekt vi åtar oss agerar vi som totalentreprenad. Det innebär att vi tar det övergripande ansvaret för samordning och arbetsledning av de entreprenörer och hantverkare som kan ingå i projektet- från start till slutförande av det specifika projektet.

Vi kan även i vissa fall agera som en så kallad utförandeentreprenad om beställaren önskar det upplägget. Det betyder att vi utför arbetet efter ritningar som någon annan tagit fram innan projektets start.

Hellström & Persson har utfört en badrumsrenovering åt Brf. Minnesgården och ett antal lägenhetsinnehavare. Arbetet har flutit på bra och Hellström & Persson har hållit utlovad kvalitet och tid. Föreningen och lägenhetsinnehavarna är mycket nöjda med hur Hellström & Perssons personal uppträtt och utfört sitt arbete.
Jag har även utfört ett antal besiktningar av de entreprenader som Hellström & Persson utfört. Arbetena har alltid varit väl utförda utan större anmärkningar.

Leif RosellByggprojektledare, Ablix

Professionellt bemötande och snabb återkoppling från början till slut. Hellström & Persson har bidragit konstruktivt under renoveringarna så att vi fått en riktigt bra slutleverans.

Johan LarssonFörvaltare, Einar Matsson

Som Projektledare på Bjerking AB söker jag alltid yrkeskunniga och seriösa entreprenörer vilket jag gjort i Hellström & Persson.
Hellström & Persson har utfört olika typer av entreprenader åt Bjerking, allt från vindbyggnationer, hyresgästanpassningar, stambyten och fönsterrenoveringar
En stor fördel med Hellström & Persson är att dom har tre olika avdelningar i sin organisation vilket underlättar kommunikationen och att dom har ett brett kontaktnät med andra entreprenörer.
Jag har ett stort förtroende för Hellström & Persson och kan rekommendera deras tjänster.

Hans StokkenProjektledare, Bjerking

Vanliga frågor:

Hur går det till när vi anlitar er?

  1. Vi börjar med ett möte på plats för att se vad som behöver göras
  2. Vi rådgör med beställaren på plats och går igenom tillsammans vad som behöver göras utifrån skick, omfattning och önskemål
  3. Offert skickas och vid en accept planerar vi in när projektet ska starta
  4. Vi håller en tät dialog med våra kunder under projektets gång
  5. Efter arbetet är slutfört så utför vi noggranna egenkontroller. Vi lämnar alltid 5 års-garanti på alla våra arbeten

Vad kostar det?

Det är svårt för oss att svara direkt via telefon vad projektet kan komma att kosta. För att sätta en prisbild behöver vi en projektbeskrivning på vad som ska utföras, och även genomföra ett platsbesök tillsammans med beställaren för att se över projektets omfattning och innehåll.

KONTAKTFORMULÄR

Frågor eller boka ett möte för prisförslag?