Fastigheten Påsen 15 i Hammarby Sjöstad är en fabriksfastighet från 1940-talet. Vi har utfört en renovering utav samtliga fasader, samt Serporoc system på regelstomme och färgning med stänkputs.

Entreprenadbelopp: 5 625 000 kr