Renovering av fasader på kyrka samt innergård

Entreprenadbelopp: 3 400 000kr