Renovering av fasad och samtliga balkonger.

Entreprenadbelopp: 1 250 000 kr